Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,573
Boht janam 21:59 2,945
Apna naam 13:06 2,132
Andro trishna agan 15:30 1,724
Har bin 15:00 1,681
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,598
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,236
Sahib mera neet 16:55 1,203
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,174
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,020

Albums

Radio