Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,420
Boht janam 21:59 2,491
Apna naam 13:06 1,677
Har bin 15:00 1,461
Andro trishna agan 15:30 1,451
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,326
Sahib mera neet 16:55 1,113
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 937
Vadh sukh rainadiye 11:40 925
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 892

Albums

Radio