Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,510
Boht janam 21:59 2,786
Apna naam 13:06 1,938
Andro trishna agan 15:30 1,616
Har bin 15:00 1,596
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,479
Sahib mera neet 16:55 1,156
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,125
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,061
Vadh sukh rainadiye 11:40 984

Albums

Radio