Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,629
Boht janam 21:59 3,094
Apna naam 13:06 2,327
Andro trishna agan 15:30 1,818
Har bin 15:00 1,765
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,689
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,332
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,297
Sahib mera neet 16:55 1,250
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,077

Albums

Radio