Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,315
Boht janam 21:59 2,096
Apna naam 13:06 1,401
Har bin 15:00 1,338
Andro trishna agan 15:30 1,213
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,134
Sahib mera neet 16:55 1,006
Vadh sukh rainadiye 11:40 840
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 829
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 714

Albums

Radio