All songs by Bhagat Jaswant Singh

Title Album Length Plays
Anand Sahib Nitnem Santhiya 32:39 1,544
Benti Chaupai Nitnem Santhiya 11:49 3,609
Gareebi pothi Pothi Gareebi Wali 31:05 753
Gubrani Vichar - 01 Pothi Gareebi Wali 41:49 304
Gurbani Vichar - 02 Pothi Gareebi Wali 33:25 111
Gurbani Vichar - 03 Pothi Gareebi Wali 34:34 133
Gurbani Vichar - 04 Pothi Gareebi Wali 36:43 150
Gurbani Vichar - 05 Pothi Gareebi Wali 36:30 96
Gurbani Vichar - 06 Pothi Gareebi Wali 12:20 171
Gurbani Vichar - 07 Pothi Gareebi Wali 22:39 415
Gurbani Vichar - 08 Pothi Gareebi Wali 32:17 149
Gurbani Vichar - 09 Pothi Gareebi Wali 29:08 124
Gurbani Vichar - 10 Pothi Gareebi Wali 30:32 511
Gurbani Vichar - 11 Pothi Gareebi Wali 42:03 88
Gurbani Vichar - 12 Pothi Gareebi Wali 29:59 124
Gurbani Vichar - 13 Pothi Gareebi Wali 5:34 984
Jaap Sahib Nitnem Santhiya 40:39 2,240
Janam Janam Ki Mal Dhovhai Pothi Gareebi Wali 37:10 275
Japji Sahib Nitnem Santhiya 44:04 5,018
Je Oh Athsath Teerath Navey Pothi Gareebi Wali 38:33 335
Kabir Garabh Na Kijai Pothi Gareebi Wali 34:20 383
Kabir Na Hum Kiya Pothi Gareebi Wali 42:35 3,513
Kawan Thaan Dhireyo Ahai Nama Pothi Gareebi Wali 42:47 178
Lakh Laskar Lakh Vajai Pothi Gareebi Wali 31:20 352
Lala Hat Vihajaiya Pothi Gareebi Wali 33:46 441
Pharida Bhura Da Bhala Kar Pothi Gareebi Wali 37:21 244
Sabad Hazaare Nitnem Santhiya 16:35 385
Satgur Hoyai Dayal Ta Sardha Pothi Gareebi Wali 25:13 688
Shaheedi Jaap Pothi Gareebi Wali 1:46 1,472
Siri Guru Granth Sahib - 001 Japuji Sahib Ang1 SGGS Santhya Shudh Ucharan Sehaj Paath 47:23 6,399

Pages