All songs by Bhagat Jaswant Singh

Title Album Length Plays
Anand Sahib Nitnem Santhiya 32:39 2,357
Benti Chaupai Nitnem Santhiya 11:49 4,237
Gareebi pothi Pothi Gareebi Wali 31:05 856
Gubrani Vichar - 01 Pothi Gareebi Wali 41:49 337
Gurbani Vichar - 02 Pothi Gareebi Wali 33:25 114
Gurbani Vichar - 03 Pothi Gareebi Wali 34:34 139
Gurbani Vichar - 04 Pothi Gareebi Wali 36:43 159
Gurbani Vichar - 05 Pothi Gareebi Wali 36:30 98
Gurbani Vichar - 06 Pothi Gareebi Wali 12:20 184
Gurbani Vichar - 07 Pothi Gareebi Wali 22:39 422
Gurbani Vichar - 08 Pothi Gareebi Wali 32:17 152
Gurbani Vichar - 09 Pothi Gareebi Wali 29:08 156
Gurbani Vichar - 10 Pothi Gareebi Wali 30:32 790
Gurbani Vichar - 11 Pothi Gareebi Wali 42:03 98
Gurbani Vichar - 12 Pothi Gareebi Wali 29:59 127
Gurbani Vichar - 13 Pothi Gareebi Wali 5:34 1,022
Jaap Sahib Nitnem Santhiya 40:39 3,376
Janam Janam Ki Mal Dhovhai Pothi Gareebi Wali 37:10 299
Japji Sahib Nitnem Santhiya 44:04 9,305
Je Oh Athsath Teerath Navey Pothi Gareebi Wali 38:33 365
Kabir Garabh Na Kijai Pothi Gareebi Wali 34:20 406
Kabir Na Hum Kiya Pothi Gareebi Wali 42:35 4,192
Kawan Thaan Dhireyo Ahai Nama Pothi Gareebi Wali 42:47 188
Lakh Laskar Lakh Vajai Pothi Gareebi Wali 31:20 411
Lala Hat Vihajaiya Pothi Gareebi Wali 33:46 463
Pharida Bhura Da Bhala Kar Pothi Gareebi Wali 37:21 255
Sabad Hazaare Nitnem Santhiya 16:35 568
Satgur Hoyai Dayal Ta Sardha Pothi Gareebi Wali 25:13 743
Shaheedi Jaap Pothi Gareebi Wali 1:46 1,658
Siri Guru Granth Sahib - 001 Japuji Sahib Ang1 SGGS Santhya Shudh Ucharan Sehaj Paath 47:23 8,669

Pages