All songs by Bhagat Jaswant Singh

Title Album Length Plays
Anand Sahib Nitnem Santhiya 32:39 478
Benti Chaupai Nitnem Santhiya 11:49 1,881
Gareebi pothi Pothi Gareebi Wali 31:05 576
Gubrani Vichar - 01 Pothi Gareebi Wali 41:49 220
Gurbani Vichar - 02 Pothi Gareebi Wali 33:25 77
Gurbani Vichar - 03 Pothi Gareebi Wali 34:34 110
Gurbani Vichar - 04 Pothi Gareebi Wali 36:43 131
Gurbani Vichar - 05 Pothi Gareebi Wali 36:30 75
Gurbani Vichar - 06 Pothi Gareebi Wali 12:20 162
Gurbani Vichar - 07 Pothi Gareebi Wali 22:39 401
Gurbani Vichar - 08 Pothi Gareebi Wali 32:17 135
Gurbani Vichar - 09 Pothi Gareebi Wali 29:08 112
Gurbani Vichar - 10 Pothi Gareebi Wali 30:32 296
Gurbani Vichar - 11 Pothi Gareebi Wali 42:03 79
Gurbani Vichar - 12 Pothi Gareebi Wali 29:59 107
Gurbani Vichar - 13 Pothi Gareebi Wali 5:34 617
Jaap Sahib Nitnem Santhiya 40:39 1,168
Janam Janam Ki Mal Dhovhai Pothi Gareebi Wali 37:10 241
Japji Sahib Nitnem Santhiya 44:04 976
Je Oh Athsath Teerath Navey Pothi Gareebi Wali 38:33 282
Kabir Garabh Na Kijai Pothi Gareebi Wali 34:20 343
Kabir Na Hum Kiya Pothi Gareebi Wali 42:35 1,545
Kawan Thaan Dhireyo Ahai Nama Pothi Gareebi Wali 42:47 166
Lakh Laskar Lakh Vajai Pothi Gareebi Wali 31:20 311
Lala Hat Vihajaiya Pothi Gareebi Wali 33:46 406
Pharida Bhura Da Bhala Kar Pothi Gareebi Wali 37:21 212
Sabad Hazaare Nitnem Santhiya 16:35 215
Satgur Hoyai Dayal Ta Sardha Pothi Gareebi Wali 25:13 588
Shaheedi Jaap Pothi Gareebi Wali 1:46 1,231
Siri Guru Granth Sahib - 001 Japuji Sahib Ang1 SGGS Santhya Shudh Ucharan Sehaj Paath 47:23 3,701

Pages