All songs by Bhagat Jaswant Singh

Title Album Length Plays
Anand Sahib Nitnem Santhiya 32:39 1,121
Benti Chaupai Nitnem Santhiya 11:49 3,214
Gareebi pothi Pothi Gareebi Wali 31:05 660
Gubrani Vichar - 01 Pothi Gareebi Wali 41:49 252
Gurbani Vichar - 02 Pothi Gareebi Wali 33:25 88
Gurbani Vichar - 03 Pothi Gareebi Wali 34:34 116
Gurbani Vichar - 04 Pothi Gareebi Wali 36:43 143
Gurbani Vichar - 05 Pothi Gareebi Wali 36:30 87
Gurbani Vichar - 06 Pothi Gareebi Wali 12:20 168
Gurbani Vichar - 07 Pothi Gareebi Wali 22:39 408
Gurbani Vichar - 08 Pothi Gareebi Wali 32:17 143
Gurbani Vichar - 09 Pothi Gareebi Wali 29:08 116
Gurbani Vichar - 10 Pothi Gareebi Wali 30:32 442
Gurbani Vichar - 11 Pothi Gareebi Wali 42:03 82
Gurbani Vichar - 12 Pothi Gareebi Wali 29:59 113
Gurbani Vichar - 13 Pothi Gareebi Wali 5:34 949
Jaap Sahib Nitnem Santhiya 40:39 1,697
Janam Janam Ki Mal Dhovhai Pothi Gareebi Wali 37:10 254
Japji Sahib Nitnem Santhiya 44:04 2,414
Je Oh Athsath Teerath Navey Pothi Gareebi Wali 38:33 308
Kabir Garabh Na Kijai Pothi Gareebi Wali 34:20 358
Kabir Na Hum Kiya Pothi Gareebi Wali 42:35 2,749
Kawan Thaan Dhireyo Ahai Nama Pothi Gareebi Wali 42:47 172
Lakh Laskar Lakh Vajai Pothi Gareebi Wali 31:20 330
Lala Hat Vihajaiya Pothi Gareebi Wali 33:46 425
Pharida Bhura Da Bhala Kar Pothi Gareebi Wali 37:21 222
Sabad Hazaare Nitnem Santhiya 16:35 295
Satgur Hoyai Dayal Ta Sardha Pothi Gareebi Wali 25:13 638
Shaheedi Jaap Pothi Gareebi Wali 1:46 1,405
Siri Guru Granth Sahib - 001 Japuji Sahib Ang1 SGGS Santhya Shudh Ucharan Sehaj Paath 47:23 4,995

Pages