All songs by Bhagat Jaswant Singh

Title Album Length Plays
Anand Sahib Nitnem Santhiya 32:39 639
Benti Chaupai Nitnem Santhiya 11:49 1,903
Gareebi pothi Pothi Gareebi Wali 31:05 603
Gubrani Vichar - 01 Pothi Gareebi Wali 41:49 222
Gurbani Vichar - 02 Pothi Gareebi Wali 33:25 79
Gurbani Vichar - 03 Pothi Gareebi Wali 34:34 112
Gurbani Vichar - 04 Pothi Gareebi Wali 36:43 132
Gurbani Vichar - 05 Pothi Gareebi Wali 36:30 78
Gurbani Vichar - 06 Pothi Gareebi Wali 12:20 163
Gurbani Vichar - 07 Pothi Gareebi Wali 22:39 404
Gurbani Vichar - 08 Pothi Gareebi Wali 32:17 140
Gurbani Vichar - 09 Pothi Gareebi Wali 29:08 113
Gurbani Vichar - 10 Pothi Gareebi Wali 30:32 351
Gurbani Vichar - 11 Pothi Gareebi Wali 42:03 80
Gurbani Vichar - 12 Pothi Gareebi Wali 29:59 109
Gurbani Vichar - 13 Pothi Gareebi Wali 5:34 722
Jaap Sahib Nitnem Santhiya 40:39 1,194
Janam Janam Ki Mal Dhovhai Pothi Gareebi Wali 37:10 246
Japji Sahib Nitnem Santhiya 44:04 1,000
Je Oh Athsath Teerath Navey Pothi Gareebi Wali 38:33 291
Kabir Garabh Na Kijai Pothi Gareebi Wali 34:20 346
Kabir Na Hum Kiya Pothi Gareebi Wali 42:35 2,010
Kawan Thaan Dhireyo Ahai Nama Pothi Gareebi Wali 42:47 168
Lakh Laskar Lakh Vajai Pothi Gareebi Wali 31:20 315
Lala Hat Vihajaiya Pothi Gareebi Wali 33:46 413
Pharida Bhura Da Bhala Kar Pothi Gareebi Wali 37:21 217
Sabad Hazaare Nitnem Santhiya 16:35 216
Satgur Hoyai Dayal Ta Sardha Pothi Gareebi Wali 25:13 604
Shaheedi Jaap Pothi Gareebi Wali 1:46 1,274
Siri Guru Granth Sahib - 001 Japuji Sahib Ang1 SGGS Santhya Shudh Ucharan Sehaj Paath 47:23 3,872

Pages