All songs by Bhagat Jaswant Singh

Title Album Length Plays
Anand Sahib Nitnem Santhiya 32:39 2,585
Benti Chaupai Nitnem Santhiya 11:49 4,480
Gareebi pothi Pothi Gareebi Wali 31:05 889
Gubrani Vichar - 01 Pothi Gareebi Wali 41:49 357
Gurbani Vichar - 02 Pothi Gareebi Wali 33:25 125
Gurbani Vichar - 03 Pothi Gareebi Wali 34:34 154
Gurbani Vichar - 04 Pothi Gareebi Wali 36:43 171
Gurbani Vichar - 05 Pothi Gareebi Wali 36:30 107
Gurbani Vichar - 06 Pothi Gareebi Wali 12:20 202
Gurbani Vichar - 07 Pothi Gareebi Wali 22:39 436
Gurbani Vichar - 08 Pothi Gareebi Wali 32:17 163
Gurbani Vichar - 09 Pothi Gareebi Wali 29:08 180
Gurbani Vichar - 10 Pothi Gareebi Wali 30:32 895
Gurbani Vichar - 11 Pothi Gareebi Wali 42:03 107
Gurbani Vichar - 12 Pothi Gareebi Wali 29:59 137
Gurbani Vichar - 13 Pothi Gareebi Wali 5:34 1,036
Jaap Sahib Nitnem Santhiya 40:39 3,921
Janam Janam Ki Mal Dhovhai Pothi Gareebi Wali 37:10 323
Japji Sahib Nitnem Santhiya 44:04 10,895
Je Oh Athsath Teerath Navey Pothi Gareebi Wali 38:33 383
Kabir Garabh Na Kijai Pothi Gareebi Wali 34:20 421
Kabir Na Hum Kiya Pothi Gareebi Wali 42:35 4,342
Kawan Thaan Dhireyo Ahai Nama Pothi Gareebi Wali 42:47 204
Lakh Laskar Lakh Vajai Pothi Gareebi Wali 31:20 426
Lala Hat Vihajaiya Pothi Gareebi Wali 33:46 492
Pharida Bhura Da Bhala Kar Pothi Gareebi Wali 37:21 265
Sabad Hazaare Nitnem Santhiya 16:35 670
Satgur Hoyai Dayal Ta Sardha Pothi Gareebi Wali 25:13 764
Shaheedi Jaap Pothi Gareebi Wali 1:46 1,708
Siri Guru Granth Sahib - 001 Japuji Sahib Ang1 SGGS Santhya Shudh Ucharan Sehaj Paath 47:23 9,479

Pages