#SikhiStrong - We live in a balance of our every day duties and religious duties.


Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala)

Album Tracks

Title Length Plays Track
001 (Ang 717-717) Muud-Shastar Naam Mala 58:34 1,040 1
002 (Ang 717-718) Tuhin Katari (P-11) 58:15 42 2
003 (Ang 718-719) Kawch Sabad (P-28) 56:57 41 3
004 (Ang 719-720) Siri Sarohhi (P-43) 1:00:31 28 4
005 (Ang 720-721) Kishan Bishan Kah (P-64) 59:00 34 5
006 (Ang 721-722) Bisak Baan Sar (P-75) 57:59 22 6
007 (Ang 722-723) Raatar Nisa Din (P-91) 1:04:13 14 7
008 (Ang 723-724) Bis Ke Naam (P-108) 45:36 18 8
009 (Ang 724-725) Sri Saranggra (P-127) 38:59 25 9
010 (Ang 725-726) Jud Pattar (P-140) 1:07:25 7 10
011 (Ang 726-727) Tattat Janvi (P-160) 57:34 23 11
012 (Ang 727-728) Pritham Naam Lai (P-183) 53:55 13 12
013 (Ang 728-729) Matas Sabad (P-206) 59:22 15 13
014 (Ang 729-731) Pritham Pinaki (P-223) 53:45 14 14
015 (Ang 731-732) Ath Sri Paans Ke Naam (P-253) 59:08 26 15
016 (Ang 732-735) Sub Ganga Ke (P-268) 1:04:26 22 16
017 (Ang 735-739) Sindh Aad Sabad (P-331) 1:04:32 13 17
018 (Ang 739-742) Naam So Beeran Ke (P-391) 1:07:18 19 18
019 (Ang 743-746) Ath Tupak Ke Naam P-461) 1:04:58 14 19
020 (Ang 746-749) Drujan Dabkali (P-516) 1:09:29 11 20
021 (Ang 749-751) Garuj Naagani (P-581) 1:02:54 13 21
022 (Ang 751-754) Baazair Dhunnani (P-614) 1:13:23 18 22
023 (Ang 754-758) Jawala Chhadan (P-664) 1:04:24 7 23
024 (Ang 758-761) Singh Sabad Ko (P-726) 1:05:59 24 24
025 (Ang 762-765) Urvij Sabad (P-775) 1:06:47 18 25

Pages

Radio