Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar)

Album Tracks

Title Length Playssort descending Track
034 (Ang 697-698) Parasnaath Avtar - Narip Bibek Ke Dal-1 (P-228) 1:07:28 5 34
035 (Ang 698-699) Parasnaath Avtar - Chakrit Chaar-8 (P-235) 57:38 7 35
039 (Ang 702-702) Parasnaath Avtar - Su Bichaar Hai-34 (P-261) 1:01:06 8 39
042 (Ang 706-709) Parasnaath Avtar - Terai Jor Mai-98 (P-325) 1:08:15 9 42
031 (Ang 693-694) Parasnaath Avtar - Galit Durad (P-194) 49:23 9 31
036 (Ang 699-700) Parasnaath Avtar - Chamir Chaar-15 (P-242) 1:01:11 9 36
031 (Ang 693-694) Parasnaath Avtar - Galit Durad (P-194) 49:23 9 31
040 (Ang 702-705) Parasnaath Avtar - Ke Sumbah Uteh-41 (P-268) 55:35 9 40
028 (Ang 689-691) Parasnaath Avtar - Karat Nirit Sundary (P-171) 56:26 10 28
033 (Ang 695-697) Parasnaath Avtar - Chrheyo Tut Tazi (P-206) 1:01:43 11 33
015 (Ang 662-664) Dutta Trey - (Nalni Suk) 1:09:37 12 15
018 (Ang 666-668) Dutta Trey - (Triya Jachhani, Subang Bhavait) 1:05:26 12 18
038 (Ang 701-702) Parasnaath Avtar - Su Sat Naam-32 (P-259) 54:46 13 38
037 (Ang 700-701) Parasnaath Avtar - Akroad Jodh-21 (P-248) 1:08:20 13 37
026 (Ang 684-686) Parasnaath Avtar - Dus Hunsar (P-120) 54:13 14 26
009 (Ang 653-655) Dutta Trey - (Baali, Bhrit) 48:05 14 9
008 (Ang 651-653) Dutta Trey - (Kachhan, Surath Raja) 1:02:19 14 8
027(Ang 686-689) Parasnaath Avtar - Bhuut Tiaag Kai (P-146) 58:05 15 27
016 (Ang 664-665) Dutta Trey - (Shaha, Suk Parhawat Nar) 47:56 15 16
041 (Ang 705-706) Parasnaath Avtar - Runnang Uchheleyo Daan-85 (P-312) 56:29 15 41
020 (Ang 669-671) Avtar Duja (Parasnaath) 51:15 15 20
019 (Ang 668-669) Dutta Trey - Desh Bidesh (P491) 45:57 15 19
014 (Ang 660-662) Dutta Trey - (Mirg-Ha) 51:10 17 14
023 (Ang 675-678) Parasnaath Avtar - Kaisai Kai Paen-1 (P-75) 57:56 17 23
021 (Ang 671-673) Parasnaath Avtar - Bitai Barkh Duai (P-21) 51:27 18 21

Pages

Radio