All The Riches in The World Are In My Pocket. Harsangat Raj Kaur's SikhNet story.


Dukh Bhanjan Tera Naam

Artist: 

'Album Dukh Bhanjan Tera Naam' by 'Bibi Jaskiran Kaur'
Shabads -
- Mere Mann Mukh Har Har Boliye
- Amrit Sada Varsada
- Amrit Har Har Naam Hai
- Dukh Bhanjan Tera Naam
- Darshan Dekh Jivan Guru Tera
- Prabh Ji Tu Mere Pran Adhara
- Simran Wahe Guru

Radio