010. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 07

Album Tracks

Titlesort descending Length Plays Track
343 Raas 7 Mangal 1:11:49 139 343
344 Bhai Gurdaas Ne Ghore Khreedne 1:13:05 23 344
345 Bhai Gurdaas Kanshi Vikhe 1:04:08 16 345
346 Bhai Gurdaas Kanshi Vikhe 1:22:21 20 346
347 Bhai Gurdaas Ji Kanshi Vikhe 1:01:38 21 347
348 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:27:17 17 348
349 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:24:29 20 349
350 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:07:19 19 350
351 Bhai Gurdaas Kanshion Amritsar 1:06:03 35 351
352 Shri Suraj Maal Da Viah 1:00:18 15 352
353 Braat Vapas , Shri Teg Bhadar Ji de Sgaai 1:06:05 21 353
354 Vapas Aae , Vali Khaan Da Niradar 57:57 17 354
355 Shri Chand Ji Darshan , Budan Saah 1:05:44 16 355
356 Vdali Suur Maarea 1:17:13 21 356
357 Shikkar , Basar Ke Te Beer Darshan, 1:20:10 16 357
358 Shri Chola Sahib Darshan 53:17 23 358
359 Chola ( Bhaine)Gram de Katha 53:26 17 359
360 Bhai Hema , Bhai Gurdaas Parlok Gamn 58:01 27 360
361 Mritak Gurmaryada, Bhai Jhallan 56:50 32 361
362 Shri Harrai Janm , Maalwe Val Turna 1:15:14 14 362
363 Droli Sai Daas de Ghar, Vadde Ghar, Bhai Sada Sadhu 1:27:41 35 363
364 Bhai Sadhu Rupa 1:15:12 29 364
365 Bhai Sadhu Rupa 1:04:36 20 365
366 Mata Dmodri Gurpuri Peaan, Ramo , Sai Daas , Nrayan Daas, Dya Kaur Parlok Gamn 1:05:15 20 366
367 Drolion Bhai Rupe Pujje 1:10:40 24 367

Pages

Radio