010. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 07

Album Tracks

Title Length Plays Track
343 Raas 7 Mangal 1:11:49 86 343
344 Bhai Gurdaas Ne Ghore Khreedne 1:13:05 12 344
345 Bhai Gurdaas Kanshi Vikhe 1:04:08 6 345
346 Bhai Gurdaas Kanshi Vikhe 1:22:21 11 346
347 Bhai Gurdaas Ji Kanshi Vikhe 1:01:38 4 347
348 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:27:17 8 348
349 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:24:29 8 349
350 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:07:19 8 350
351 Bhai Gurdaas Kanshion Amritsar 1:06:03 9 351
352 Shri Suraj Maal Da Viah 1:00:18 7 352
353 Braat Vapas , Shri Teg Bhadar Ji de Sgaai 1:06:05 8 353
354 Vapas Aae , Vali Khaan Da Niradar 57:57 4 354
355 Shri Chand Ji Darshan , Budan Saah 1:05:44 9 355
356 Vdali Suur Maarea 1:17:13 10 356
357 Shikkar , Basar Ke Te Beer Darshan, 1:20:10 6 357
358 Shri Chola Sahib Darshan 53:17 16 358
359 Chola ( Bhaine)Gram de Katha 53:26 9 359
360 Bhai Hema , Bhai Gurdaas Parlok Gamn 58:01 20 360
361 Mritak Gurmaryada, Bhai Jhallan 56:50 12 361
362 Shri Harrai Janm , Maalwe Val Turna 1:15:14 5 362
363 Droli Sai Daas de Ghar, Vadde Ghar, Bhai Sada Sadhu 1:27:41 21 363
364 Bhai Sadhu Rupa 1:15:12 14 364
365 Bhai Sadhu Rupa 1:04:36 9 365
366 Mata Dmodri Gurpuri Peaan, Ramo , Sai Daas , Nrayan Daas, Dya Kaur Parlok Gamn 1:05:15 8 366
367 Drolion Bhai Rupe Pujje 1:10:40 7 367

Pages

Radio